Procesoperatørelev

Hvem er du?

Er du interesseret i teknik, og vil du have en lærlingeuddannelse, så få gennemført grundforløbet inden for Strøm & Proces på en teknisk skole og områdefaget til procesoperatør på en processkole. Kan du samtidig vise initiativ, ansvarlighed, selvstændighed og lyst til at arbejde i team, har du gode chancer for at starte som elev hos os.

Hvad laver en procesoperatørelev?

Procesoperatøren bruger en computer til at styre en produktionsproces. Dertil kommer alt det praktiske: Udtage prøver, finde fejl og udbedre dem.

Uddannelsesforløbet

Under uddannelsen kommer du i praktik i andre afdelinger for at få et indtryk af, hvordan deres produktion, arbejdsgange og personalemæssige forhold fungerer. Arbejdet foregår på selvstyrende skiftehold, hvor du får dit eget ansvarsområde og er med til at beslutte, hvordan arbejdsprocessen skal være.

Fremtidsmuligheder

Mange af vores udlærte procesoperatører får job hos os. Der er gode muligheder for at skifte afdeling og få nye opgaver og udfordringer. Uddannelsen giver adgang til at videreuddanne sig til f.eks. procesteknolog eller laborant.

Ønsker du at vide mere

Du er velkommen til at kontakte elevuddannelses-ansvarlig Sissel Henriksen