Bestyrelsens faste årskalender

English version

Ansvarsområde Opgaver Hyppighed
Ledelse
Sikre den rigtige sammensætning af koncerndirektionen i virksomheden Gennemgang af organisationsforhold (Organisational Audit), herunder planlægning og vurdering af kandidater til nøglestillinger, vurdering af efterlevelsen af Novo Nordisk Way of Management Årligt på bestyrelsesmøder
Sikre den rigtige organisation af virksomheden Gennemgang af kvalitetssystemer Årligt på bestyrelsesmøder

 

Performance
Føre tilsyn med den økonomiske udvikling i selskabet Gennemgang af regnskabsrapporter Månedlige og kvartalsvise rapporter
Vurdering af økonomiske resultater Hvert kvartal på bestyrelsesmøder
Føre tilsyn med koncerndirektionens daglige ledelse af selskabet Vurdering af de opnåede resultater i forhold til fastlagte mål og de økonomiske forventninger til hele året Hvert kvartal på bestyrelsesmøde

 

Strategi
Deltage i den overordnede ledelse af virksomheden Strategisk gennemgang af udviklingen af forretningen, herunder de ikke-financielle dele vedrørende bæredygtig udvikling Årligt på bestyrelsesmøde af 3–4 dages varighed afholdt uden for hovedkontoret, f.eks. besøg på større produktionssteder.
Deltage i fastlæggelsen af virksomhedens strategi og godkendelse af større forretningsplaner og beslutninger Godkendelse af budget og sammenholdelse af dette med fastlagte strategier Årligt på bestyrelsesmøder