Novo Nordisk Domicil Bagsværd, Danmark

English version

Domicilet består af to kontorbygninger placeret i et grønt og indbydende landskab, der er inspireret af danske skove og landskaber. Landskabet sikrer en stor grøn tilstedeværelse og en uadskillelig kontakt mellem bygningerne og de grønne omgivelser.

Den største kontorbygning er på seks etager og cylinderformet med i alt 32.500 m2 (inkl. 13.000 m2 parkeringskælder), der rummer fællesfunktioner. Cirklen er en perfekt form uden en start eller slutning. Den er et billede på balance og fokus. Cirklen kan ses fra alle sider og har ingen bagside. Formen er optimal til at nå et lavt energiforbrug.

Insulinmolekylets kompleksitet har været en inspirationskilde for arkitekturen. Molekylets helix-strukturer har inspireret bygningens runde form og spirallerende, indre trappe med dynamiske, hvide balkoner i atriet.

Den anden bygning er kileformet og har fire etager på i alt 17.700 m2 (ink. 5.700 m2 parkeringskælder). Den har et selvstændigt udtryk, men indpasser sig samtidig i det kuperede landskab og relaterer sig til den cirkulære nabobygning. Den kileformede geometri skaber en sammenhængende bebyggelse af lavere, polygone bygninger, som iscenesætter det samlende midtpunkt, den cirkulære hovedbygning.

Arkitekturen skal skabe levende rumligheder, hvor mennesker kan mødes, og der skabes synergi mellem medarbejdere på tværs af arbejdsfelter og mellem medarbejdere og gæster fra hele verden.

Henning Larsens Architects' hjemmeside

 

Kontorer

Novo Nordisk’s nye domicil har et fleksibelt og åbent kontormiljø, der fremmer videndeling på tværs af projekter, afdelinger og fagligheder. De åbne arkitektoniske rammer understøtter en høj grad af interaktion mellem medarbejderne og giver dem større indflydelse på planlægningen og udførelsen af deres arbejde. Tre lysgivende indsnit opdeler og definerer på naturlig vis hver etage.

Bæredygtighed

Geometrien er afgørende for bygningernes bæredygtige egenskaber. Designet er grundlæggende formgivet som et ideelt passivhus med et lavt varmetab og energiforbrug.

Novo Nordisk’s nye domicil bliver et hus, hvor indeklima, indretning og energieffektivitet skaber en helhed, og hvor effektivitet, sundhed og komfort er prioriteret højt. Indeklimaet er af høj kvalitet og veksler mellem kontrol og oplevelse.

Alle faste kontorarbejdspladser er velbelyste med en dagslysfaktor på under 2 %.

Bygningerne opfylder 2015-energikravet for nyt byggeri.

  •  

Kontakt

For flere oplysninger kontakt venligst kommunikationspartner Ulla Randorf, urnd@novonordisk.com, tlf. 3075 3336

  •  
  •  

Henning Larsen Architects

Read the news on Henning Larsen Architects website.

Architects landscape

SLA

  •